บ้าน > การประยุกต์ > สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

เช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานมากขึ้นในการผลิตในการผลิตของเครื่องอัดอากาศ

น้ำมันที่ใช้โดยในกระบวนการกลั่น, การส่งมอบที่มีสภาพคล่องและการดำเนินงานบรรจุภัณฑ์ต้องใช้เครื่องอัดอากาศที่ขับเคลื่อนด้วย

เครื่องอัดอากาศที่ใช้ในการควบคุมการไหลของน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสียและการเกิดออกซิเดชัน นอกจากนี้ก็ปล่อยออกมาลงไปในน้ำที่เพิ่มขึ้นปริมาณออกซิเจนและวัฏจักรของน้ำเพื่อให้น้ำที่มีคุณภาพสามารถใช้งานได้

ใช้เครื่องอัดอากาศที่ดีจะทำให้สภาพแวดล้อมที่ดีและการใช้ชีวิตของเรา

1 |  2  |  3